Tietosuojalauseke

Jutiland Oy | Tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Jutiland Oy
Y-tunnus: 3170110-9
info@jutiland.com
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matias Jutila
moi@jutiland.com
+358452744357

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluamme.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja:

- Asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä palveluiden markkinoimiseen asiakkaille tai palveluista kiinnostuneille mahdollisille uusille asiakkaille;
- Yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
- Jotta käyttäjä voi käyttää tiettyjä meidän sivustolla olevia palveluita;
- Jotta käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin meidän sivustoilla oleviin palveluihin;
- Parantaaksemme käyttäjän käyttökokemusta sivustolla keräämällä sivuston käyttötietoa evästeillä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen;

4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
          a) Jutiland Oy:lle annetut tiedot
- Yhteys -ja rekisteröitymistiedot
- Demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli
- Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
- Tallennetut asiakaspuhelut
- Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
- Luvat ja suostumukset
- Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin
          b) Mahdolliset julkisista rekistereistä kerätyt tiedot
          c) Sivuston käytöstä havannoidut tiedot

Sivuston käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina kun käyttäjän selain hakee sivuston Yhtiön serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

- Sivuston ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
- Sivustolla kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käytössä syötettyjä tietoja
- Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
- Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan
- Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
          d) Sivuston käytöstä johdetut tiedot
Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla sivuston havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää palveluiden kohdentamiseen käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

5. Käyttäjän tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

6. Tietojen säännonmukaiset luovutukset

Jutiland Oy palveluiden tarjoamiseksi:

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin sivuston ominaisuuksien ja palveluiden tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta:

Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi:

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Oikeudellisista syistä:

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jutiland Oy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Jutiland Oy huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jutiland Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Jutiland Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

9. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän palveluihin sivustollamme emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet. Käyttäjän on myös hyväksyttävä sivustollamme käytettävien kolmansien osapuolien palveluita jotta sivuston kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä.

10. Käyttäjän oikeudet

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä käyttäjään koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Käyttäjällä on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Käyttäjä voi myös pyytää rajoituksia henkilötietojen käsittelyyn, mikäli tietoja käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta käyttäjä voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos käyttäjän tietojen käsittely perustuu suostumukseen,  käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

11. Käyttäjän oikeusien käyttäminen

Käyttäjä voi käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen käyttäjän nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja kopion voimassaolevasta käyttäjän henkilöllisyystodistuksesta. Jos käyttäjän pyyntö koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on käyttäjän liitettävä  kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen käyttäjän henkilöllisyyden varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos käyttäjä kokee henkilötietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voi käyttäjä tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

TAKAISIN YLÖS